Tjenester » Luft-vann varmepumper

Luft- vann varmepumperNibe luft vann varmepumpe

Varmer fortsatt når gradestokken viser -25 °C

Lokale grunnforhold gjør denne type varmepumpe til en bestselger når man skal erstatte oljefyren eller ha nytt sentralvarmesystem. Vi har spesialisert personell til dimensjonering og montering av luft- vann varmepumper. 

Luft- vann varmepumper henter energien fra ute luft, og overfører denne til vann. Dette vannet distribuere varme rundt om i boligen. Krever derfor et vannbårent gulvvarme eller radiator anlegg i boligen(Se varmeanlegg). Luft- vann varmepumper vil også produsere varmt tappevann. Luft- vann varmepumper vil ha avtagende effekt ved synkende temperaturer. Dette innebærer at disse pumpene avhenger av en innedel med eksternt El-tilskudd. Tilskuddet supplerer automatisk når varmebehovet i boligen overstiger effekten til varmepumpen. Riktig størrelse på varmepumpen er avgjørende for pumpens virkningsgrad og innebærer at varmepumpen må dimensjoneres til boligen. Vi hjelper deg med dette med bruk av Nibes dimensjonerings program, Nibe dim, og finner det produktet som er best egenet i din bolig.

Luft- vann varmepumper kombineres vanligvis med en akkumulatortank. Dette er rett å slett en måte å lagre energi på, og sørger for færre start og stopp på varmepumpen, som igjen gir lengre levetid. I tillegg gir Enova ekstra støtte til anlegg med akkumulatortank.

Nibes varmepumper er stort sett klargjort for fremtidens strømprising ved hjelp av NibeUplink. Dette er en nettbasert “smart”-løsning, som gjør at varmepumpen vil spare strøm når på døgnet  energiprisen er høy, og lagre energi i akkumulatortank når den er billigere. Med NibeUplink vil man også kunne fjernstyre og avlese varmepumpen ved hjelp av en app.

Når luft-vann eller væske- vann varmepumper erstatter oljekjeler i eldre varmeanlegg, må vi vurdere om det blir tilstrekkelig avgitt effekt. Eldre varmeanlegg er ofte dimensjonert for turtemperaturer helt opp til 90°C, mens varmepumper leverer lavere temperaturer. Dette kan kompenseres ved å skifte radiatorer eller installere f.eks viftekonvektorer. Vi har kompetansen til å dimensjonere og å finne produkter som sikrer tilstrekkelig varme i din bolig.

Se vårt utvalg av Nibe luft-vann varmepumper “knapp1

 

Luft- vann energi