Om oss

Med 33 ansatte er Rørteknikk as det største rørleggerfirmaet i Stjørdal.

Rørteknikk as

Rørteknikk as ble etablert helt tilbake i 1953 i Kirkevegen 4 av Åge Petersen. Etter noen år kom Setsaas as i Trondheim inn på eiersiden, og vi skiftet navn til Setsaas as Stjørdal. På slutten av 90-tallet ble det store endringer i Setsaas as i Trondheim og Setsaas-familien tok over som hovedaksjonær, med Ohren Holding as som deleier. Samtidig ble navnet endret til Setsaas Rørteknikk as – for å ta igjen vårt opprinnelige navn. I 2001 kjøpte Ohren Holding as ut Setsaas-familien og ble eneaksjonær. Dette ble også markert med at Setsaas ble tatt ut av navnet og vi het igjen Rørteknikk as. I 2016 ble K. Lund hovedaksjonær.

Jobben vår tar oss land og strand rundt – i Stjørdal og omegn.

Vi hjelper deg

Vi tar på oss alle oppgaver innenfor vår bransje, alt fra de mindre serviceoppgaver til større anlegg. Hvert oppdrag vi tar på oss gir oss mer erfaring og enda bedre kompetanse. Alt vi har av kunnskap skal være din trygghet når du ber oss om hjelp.

Velger du Rørteknikk er du sikret at alt arbeid utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi utfører 1200 serviceoppdrag i året. Selvfølgelig vil vi også hjelpe deg.

Kontakt oss allerede i dag!

Solid kompetanse

Rørteknikk as er medlem av bransjeorganisasjonen Rørentreprenørene Norge – Trøndelag. Vi er en også en del av Norsk Rørallianse gjennom K.Lund og vi har sentral godkjenning innen rør både som utførende og prosjekterende i tiltaksklasse 3. Vi har håndverkere innen rørleggerfaget, murerfaget og varmepumpemontører, tilsammen har vi 18 håndverkere – hvor 2 også har mesterbrev og teknisk fagskole. Vi er godkjent lærebedrift gjennom Rørbransjens opplæringskontor – Trøndelag, og har 4 lærlinger. I tillegg har vi 2 høgskoleingeniører innen VVS

I løpet av de årene firmaet har eksistert, har vi opparbeidet oss en solid kompetanse innen rørtekniske anlegg til private, næringslivet og det offentlige.

Klagehåndtering

Rørteknikk er tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
Alternativt:
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo
I en eventuell klage til nemnda skal du informere om vår e-postadresse: [email protected]
Les mer om Forbrukertvistnemnda og hvordan du klager på varer og tjenester på Forbrukerrådets sine sider.