Tjenester » Bergvarmepumper

Bergvarmepumper

Bergvarmepumpe, også kjent som en væske- vann varmepumpe, henter energi fra solenergi lagret i berg, jord eller sjø. Varmepumpene kombineres med fordel med en akkumulatortank, som vil kunne lagre energi. Dette gjør at varmepumpen får færre start og stopp, som igjen gir mindre slitasje og lengre levetid. Bergvarmepumpene kan produsere både varme til boligoppvarming og varmt tappevann.

“Bergvarme gir den høyeste besparelse, men er også den største investeringen.”

Det mest vanlige er at det bores en energibrønn på utsiden av boligen. Denne brønnen utstyres med en kollektorrør som føres inn til varmepumpen. Borehullet må tilpasses varmepumpens effekt, som igjen tilpasses boligens energibehov. Typisk dybde på brønnen vil være mellom 150-200m. Brønnboring utføres av spesialfirma, men vi organiserer alt, slik at dere som kunder kun har oss å forholde dere til.

En bergvarmepumpe vil også kunne hente energi fra jord. Det kan være en plen eller en nærliggende åker etc. Kollektorrøret legges da i en grøft med ca 1m dybde. Lengden på kollektorrør må også dimensjoneres i forhold til varmepumpens effekt. Typisk lengde på kollektor vil være 400-700m. Denne løsning er noe rimeligere enn en energibrønn, dog noe mindre effektiv.

Sjøvarme er også en mulighet for en bergvarmepumpe. Dette er en veldig god energikilde, men avhenger selvfølgelig av umiddelbar nærhet til sjøen. Her leveres prefabrikerte kollektor spoler, som senkes til sjøbunnen og forankres.

Uavhengig av energikilde, så sirkuleres det en kollektorvæske gjennom kollektoren. Denne væsken, som gjerne er en spritblanding, blir da oppvarmet av omgivelsene i sin ferd gjennom kollektoren. Når denne “varme” væsken møter varmepumpen, vil denne utnytte denne energien og overføre varme til husets sentralvarmesystem og til tappevanns produksjon.

En bergvarmepumpe vil under optimale forhold kunne gi en årsvarmefaktor(Scop) på over 5. Dette betyr at du vil kunne få over 5kw varme pr kWh strøm du tilfører varmepumpen.

Våre bergvarmepumper er klargjort for fremtidens strømprising. NibeUplink er en nettbasert “smart” løsning, som vil kunne begrense varmepumpen når på døgnet strømmen er dyr, og lagre energi i akkumulatortanken når strømmen er billigere. NibeUplink gir dessuten mulighet til å fjernstyre/avlese varmepumpen fra din pc, nettbrett, mobil etc. Krever tilkobling av datakabel og et NibeUplink års abonnement.

Når luft-vann eller væske- vann varmepumper erstatter oljekjeler i eldre varmeanlegg, må vi vurdere om det blir tilstrekkelig avgitt effekt. Eldre varmeanlegg er ofte dimensjonert for turtemperaturer helt opp til 90°C, mens varmepumper leverer lavere temperaturer. Dette kan kompenseres ved å skifte radiatorer eller installere f.eks viftekonvektorer. Vi har kompetansen til å dimensjonere og å finne produkter som sikrer tilstrekkelig varme i din bolig.

Se og les mer om vårt utvalg av bergvarmepumper “Knapp

Bergvarmepumpe med jordkollektor

Bergvarmepumpe med energibrønn