Tjenester » Avtrekksvarmepumper

Avtrekksvarmepumper

Her skiller vi mellom to typer anlegg: De som kun har avtrekk, og de som har balansert ventilasjon. Sistnevnte kalles også ventilasjonsvarmepumpe.  Felles for begge er at de utnytter energien som er i varm inneluft, og som vi tidligere har ventilert ut. Varmen overføres til vannbåren varme og tappevannsproduksjon. Ventilasjonsvarmepumpene kan dessuten varme tilluft. Ventilasjonsvarmepumper har begrenset effekt, men med dagens byggekrav har disse varmepumpene for mange blitt akkurat hva som behøves.

I moderne boliger er det meget god isolasjonsevne og strenge tetthetskrav. Dette igjen har ført til et behov for ventilering, og senere krav til balansert ventilasjon. På samme tid vet vi at disse boligene har et meget lavt energibehov, derfor har avtrekksvarmepumper blitt et ideelt produkt til nye leiligheter og eneboliger.

Da disse ikke har noen utedel og leveres som en alt-i-en modul er det en veldig plassbesparende maskin. Ventilasjonsvarmepumpene, som selvfølgelig gir balansert ventilasjon, er også levert med ventilasjonsagregat innebygd. Dette gjør at behovet for egen varmtvannsbereder og ventilasjonsanlegg bortfaller. Det er både plass og kostnadsbesparende.

Les mer om modellene vi kan tilby “Knapp